Kinderen van autistische ouders

Welkom op Kind van Auti. Deze website is voor NA kinderen van AS ouders, ofwel niet-autistische kinderen van autistische ouders. Andersgezegd, deze website is bedoeld voor iedereen die zelf geen autismespectrumstoornis heeft, maar wel een ouder met een autismespectrumstoornis of een sterk vermoeden daarvan.

Nieuwsberichten:

  • april 2018 - Bij ‘links’ is een link opgenomen getiteld ‘Autisme, ik voel me nu meer verbonden met andere mensen’. Hierin vertelt Kees de P, een 77-jarige man en vader, hoe de diagnose hem en zijn gezin geholpen heeft.
  • april 2018 - Er is een nieuw onderzoek toegevoegd bij ‘Ander leesvoer’. Het betreft een (Engelstalig) onderzoek van de Radboud Universiteit over stress bij partners van mensen met autisme.
  • maart 2018 - Op zaterdag 21 April is er opnieuw een themabijeenkomst. Dit keer met als thema: Vertrouwen en relaties. Kijk bij lotgenoten voor details

In de afgelopen jaren begint, dankzij boeken als Autisme in het nest langzaam duidelijk te worden wat het ingrijpende effect kan zijn op een zich ontwikkelend kind wanneer een van de ouders autisme heeft. Ook websites als KAsper en ASpar maken op soms pijnlijke wijze duidelijk hoeveel invloed het autisme van de ouder had op deze kinderen-van, zelfs tot op volwassen leeftijd.

Deze website heeft als doel het verzamelen van informatie waaronder boeken, links en verwijzingen naar lotgenoten contact mogelijkheden, in de hoop dat zoekende kinderen van auti’s sneller tot informatie en inzicht kunnen komen.

Motivatie

Als je online zoekt op “kinderen van autisten”, “kind van auti” of “ouders met autisme” kom je al gauw op websites voor ouders met een autistisch kind. Een steeds terugkerend thema of gevoel is dat er weinig tot niets te vinden is aan informatie of lotgenotencontact voor (inmiddels volwassen) kinderen van autisten, het is allemaal zeer gefragmenteerd. Dit blijkt niet alleen uit het boek “Autisme in het nest”, waar kinderen van autisten een ‘vergeten groep’ worden genoemd, maar ook uit de talloze oproepjes online van mensen die vragen “Kan ik ergens terecht?” of “Kan ik met lotgenoten in contact komen”?

Ik ben gedurende 10 jaar af en aan in behandeling geweest bij verschillende hulpverleners: tweedelijns psychotherapeuten, een psychomotorisch therapeute en een haptonoom. Tot slot heb ik me tot GGZ gewend met de hulpvraag of ik autistisch zou kunnen zijn. Pas tijdens dat onderzoek, waarbij de psycholoog opmerkte dat ik niet autistisch was (uitslag: niet autistisch), maar wel veel problemen ervoer in hoe ik mezelf uit kan drukken, hoe ik mezelf moet zijn, kwam ik naar aanleiding van de vragen die me in dat onderzoek gesteld werden tot de conclusie dat niet ikzelf, maar mijn moeder autisme heeft.

Ik heb de psycholoog van GGZ vervolgens de vraag gesteld: “Zijn er therapeuten die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van mensen die opgegroeid zijn in een gezin waarvan een of beide ouders autisme heeft?” Zijn antwoord: “Die zijn er niet denk ik.” Dit geeft wel aan hoe onbekend het onderwerp is. Mijn hoop is dat ik met deze website een bijdrage kan doen aan de bekendheid over dit onderwerp, in de hoop dat de problematiek waar niet alleen de ouders zelf maar ook de kinderen tegenaan lopen, bekender wordt.

Als beheerder van deze website hoop ik een centrale plek te bieden voor informatie, hulp en lotgenotencontact. Het lotgenotencontact wordt gecoördineerd via de beheerders van het mailadres .