Kinderen van autistische ouders

PERSBERICHT 6 februari 2019
Kinderen van ouder(s) met autisme verenigen zich in stichting
Lees het persbericht hier


Welkom op Kind van Auti. Deze website is voor NA kinderen van AS ouders, ofwel niet-autistische kinderen van autistische ouders. Andersgezegd, deze website is bedoeld voor iedereen die zelf geen autismespectrumstoornis heeft, maar wel een ouder met een autismespectrumstoornis of een sterk vermoeden daarvan.

Nieuwsberichten:

  • mei 2018- Onder ‘lezingsteksten en verslagen’ is het verslag van de laatste themabijeenkomst toegevoegd. Het thema was “Vertrouwen, het aangaan van relaties”
  • mei 2018- Bij ‘ander leesvoer’ zijn twee nieuwe artikelen toegevoegd over kinderen-van. Deze artikelen, geschreven door Froukje Wiendels, verschenen in de tijdschriften Psyche en Brein en het Wetenschappelijk tijdschrift autisme
  • april 2018- Bij ‘links’ is een link opgenomen getiteld ‘Autisme, ik voel me nu meer verbonden met andere mensen’. Hierin vertelt Kees de P, een 77-jarige man en vader, hoe de diagnose hem en zijn gezin geholpen heeft.

In de afgelopen jaren begint, dankzij boeken als Autisme in het nest langzaam duidelijk te worden wat het ingrijpende effect kan zijn op een zich ontwikkelend kind wanneer een van de ouders autisme heeft. Ook websites als KAsper en ASpar maken op soms pijnlijke wijze duidelijk hoeveel invloed het autisme van de ouder had op deze kinderen-van, zelfs tot op volwassen leeftijd.

Motivatie

Als je online zoekt op “kinderen van autisten”, “kind van auti” of “ouders met autisme” kom je al gauw op websites voor ouders met een autistisch kind. Een steeds terugkerend thema of gevoel was lange tijd dat er weinig tot niets te vinden is aan informatie of lotgenotencontact voor (inmiddels volwassen) kinderen van autisten, het is allemaal zeer gefragmenteerd. Dit blijkt niet alleen uit het boek “Autisme in het nest”, waar kinderen van autisten een ‘vergeten groep’ worden genoemd, maar ook uit de talloze oproepjes online van mensen die vragen “Kan ik ergens terecht?” of “Kan ik met lotgenoten in contact komen”?

Met deze website willen we een centrale plek bieden aan kinderen van ouders met autisme. Op deze website doen wij ons best om het schaarse materiaal wat er is over onze doelgroep te verzamelen. Inmiddels komt daar, dankzij de inzet van vele betrokkenen, steeds meer informatie bij. Ook plaatsen we hier data van de verschillende bijeenkomsten die wij als vrijwilligers organiseren. Tot slot is er ook een besloten forum waar je, als je daar behoefte aan hebt, in contact kunt komen met lotgenoten.