Lotgenotenbijeenkomsten

Doel van de bijeenkomst: gelegenheid om je verhaal te vertellen en naar elkaars verhaal te luisteren. Verkrijgen van meer inzicht in wat het opgroeien bij een auti-ouder met je gedaan heeft. De groep wordt informeel geleid door een lotgenoot. Wat besproken wordt blijft binnen de groep.

Dit is vooral voor nieuwkomers een manier om met de materie aan de gang te gaan.

Doelgroep: Zie spelregels
Locatie: Zie agenda.
Groepsgrootte: Maximaal 8 personen, inclusief gastvrouw/heer en assisterende deelnemer. Bij meer dan 8 komt niet altijd iedereen voldoende aan bod, hebben we gemerkt.
Frequentie: Zo’n 10 keer per jaar verspreid over meerdere locaties. Dit is afhankelijk van de mogelijkheden van onze vrijwilligers.
Kosten: €5,- per keer.

Aanmelden bij de lotgenotencontact beheerders via .