Andere activiteiten

Er zijn soms lezingen of activiteiten van de NVA of bijeenkomsten bij autismecafe’s met als onderwerp autisme in het gezin of in de familie. Indien bekend, worden ze hier vermeld: