Hoe bevrijd jij je van je belemmeringen uit je jeugd?

Kind van Auti

Het thema
Hoe bevrijd jij je van belemmeringen uit je jeugd?

Doel van de bijeenkomst
Op de themabijeenkomst in Utrecht kwamen 20 lotgenoten bij elkaar. De vragen waren:
– Welke belemmeringen heb je ervaren doordat je opgroeide bij ouders met (vermoedelijk autisme)?
– Heb je een manier gevonden je van die belemmering te ontdoen?
– Wat hielp niet om je van de belemmeringen te ontdoen?

Lees “Hoe bevrijd jij je van je belemmeringen uit je jeugd?” verder

Loyaal naar je familie en naar jezelf: het lijkt haast niet samen te kunnen

Kind van Auti

Het thema
Loyaal naar je familie en naar jezelf: het lijkt haast niet samen te kunnen

Lees “Loyaal naar je familie en naar jezelf: het lijkt haast niet samen te kunnen” verder

Overeenkomsten in KOPP-problematiek KVBO en KindvanAuti

Op 28 maart 2018 is er een telefoongesprek gevoerd tussen een werkgroeplid van kvbo (kvbo.nl) en een vrijwilliger van kindvanauti (kindvanauti.nl). Aanleiding was de open vraag: Hoeveel hebben wij met elkaar gemeen? Na twee uur waren we eigenlijk nog niet helemaal uitgepraat…

Lees “Overeenkomsten in KOPP-problematiek KVBO en KindvanAuti” verder

Vertrouwen, het aangaan van relaties

Kind van Auti

Het thema
Vertrouwen, het aangaan van relaties.

Lees “Vertrouwen, het aangaan van relaties” verder

Wat was je reddingsboei als kind?

Kind van Auti

Het verslag is te downloaden als PDF via http://www.kindvanauti.nl/wp-content/uploads/2018/02/themabijeenkomst-KVA-op-10-feb-2018-reddingsboei.pdf

Het thema
Wat was je reddingsboei als kind, dwz:

  • Wat hielp jou om je staande te houden in je jeugd, welke coping strategie had je?
  • Wat heeft dat voor gevolgen voor jou als volwassene? Positief/negatief.
  • Hoe ga je om met die gevolgen en wat kom je daar bij tegen?

Doel van de bijeenkomst
Vorig voorjaar kwamen er zo veel nieuwe aanmeldingen, dat we besloten dat de lotgenotenbijeenkomsten zoals we deden (max 8 deelnemers) primair voor nieuwkomers zouden zijn (minder dan 3x geweest). Als er plek over is op een lotgenotenbijeenkomst, blijven mensen die vaker zijn geweest (meer dan 3x) ook zeer welkom.

Degenen die al vaker zijn geweest, wilden we meer verdieping gaan bieden. Dat hebben we in nov ’17 gedaan met een spreekster met daarna een discussie (de verdiepingsbijeenkomst).
Deze middag doen we het zelf (de themabijeenkomst). Zonder spreker.

Wij samen bezitten immers de kennis waarover je in de literatuur zo weinig vindt.
Het is de bedoeling om per keer een thema bij de kop te vatten, in kleinere groepjes daarmee aan de slag te gaan en vervolgens plenair te inventariseren wat er naar voren kwam.