Gemengde wandelingen

De gemengde KindvanAuti wandelingen zijn toegankelijk voor zowel lotgenoten als andere belangstellenden zoals partners, vrienden of hulpverleners. De wandeling is ook toegankelijk voor minderjarige lotgenoten, mits onder begeleiding van een niet-autistische volwassene.