Persbericht – Update over het project ‘Bestrijden van eenzaamheid en kindermishandeling van kinderen met een autistische ouder’

De helft van de financiële middelen voor het project ‘Bestrijden van eenzaamheid en kindermishandeling van kinderen met een autistische ouder’ zijn verkregen.

De eerste financier, Fonds1818, beoordeelde het project als zeer relevant.

Inmiddels steunen de volgende organisaties het project:

Hilversum, 5 augustus 2020

De helft van de financiële middelen voor het project ‘Bestrijden van eenzaamheid en kindermishandeling van kinderen met een autistische ouder’ is verkregen. De eerste financier, Fonds1818, beoordeelde het project als zeer relevant.

Inmiddels steunen de volgende organisaties het project:

  • De Regentschap van het Gereformeerd of Burgerweeshuis te Haarlem
  • Elisabeth Strouven Fonds
  • Fonds1818
  • Fonds Schiefbaan Hovius
  • Het Haags Groene Kruis Fonds
  • Pro Juventute Steunstichting Den Haag
  • Stichting Zonnige Jeugd

Stichting KindvanAuti is deze organisaties veel dank verschuldigd.

Over het project

In Nederland zijn naar schatting 70 duizend minderjarige en jongvolwassen kinderen met een ouder met autisme. Hoeveel het er precies zijn weten we niet. Er is nog amper onderzoek gedaan naar deze groep.

Een in autisme gespecialiseerde hulpverlener: ‘Er is veel onderzoek en hulpaanbod voor autisten zelf. Maar terwijl we zien dat niet-autistische kinderen met een autistische ouder lijden onder de situatie, is er voor hen geen hulpaanbod ontwikkeld. De verborgen eenzaamheid is groot onder deze groep.’

Stichting KindvanAuti roept bij het project de hulp van kinderen met een autistische ouder in. Samen met Jorien Meerdink beschrijven ze de gevolgen en formuleren ze adviezen. Waaraan hebben minderjarige kinderen behoefte? Een inspiratiegids met adviezen? Een website waar ze ervaringen kunnen delen? Lotgenotencontact? Het doel: de doelgroep empoweren.

In de voorbereidingsfase spraken we met jongeren met een ouder met autisme. Een van die jongeren spraken we toen de coronamaatregelen net van kracht waren. Hij laat in een mail weten: ‘Mijn vader kan al niet tegen veranderingen en hij wil dat alles op zijn manier gebeurt. Nu zitten we op elkaars lip en iedereen gebruikt alle ruimte in huis en spullen en hij wordt dus helemaal gek. Normaal gesproken deelt hij een dreun uit als hij gefrustreerd is en rent hij het huis uit, maar nu kan dat niet. Dus hij reageert zich af op ons.’

Over de projectleider

Jorien Meerdink is historica en sociaal onderzoeker die in 2019 veel lof oogstte met haar debuut ‘De Omstanders’, een biografie van de wijk waarin ze zelf opgroeide en waar een bovengemiddeld aantal volwassenen autisme had. Ze is oprichter van Stichting WESP (1989) voor vraaggericht werken met en voor jongeren in jeugdzorg en onderwijs, en is auteur van de Survivalgidsgids ‘Over leven in een groep of gezinshuis’.

Over stichting KindvanAuti

Van het organiseren van lotgenotencontact tot het beheren van een website: KindvanAuti zet zich in voor volwassen en minderjarige kinderen van ouders met autisme. Stichting KindvanAuti is opgericht in 2019, maar al voor het een stichting werd, organiseerde KindvanAuti lotgenotencontact.

Meer informatie

Zie https://www.kindvanauti.nl/organisatie/ voor actuele contactgegevens.

Eerder dit jaar verscheen het boek ‘Zag je me maar’ met zeven ervaringsverhalen van volwassen kinderen van ouders met autisme van Paulien Bakker en Peter van der Schelde (uitgeverij Ampelos, 2020). Ook dit boek is door stichting KindvanAuti ondersteund. Paulien Bakker publiceerde erover in NRC Next op 30 maart 2020. Meer informatie: https://www.kindvanauti.nl/zag-je-me-maar-nrc-2020/