Over ASS bij ouderen

Post Reply
Janneke123
Posts: 284
Joined: Sun Nov 06, 2016 3:20 pm

Over ASS bij ouderen

Post by Janneke123 » Sun Feb 26, 2017 10:51 am

Groetjes,
Janneke

Moeder had een ASS en persoonlijkheidsstoornis. Broer met PDD-NOS en ADHD.

Diana
Site Admin
Posts: 751
Joined: Sat Jan 23, 2016 8:53 am

Re: Over ASS bij ouderen

Post by Diana » Sat Mar 04, 2017 1:13 am

Ik vind het wel fijn dat Annelies Spek, tussen de regels door, ook informatie verschaft over wat het voor de gezinsleden betekent:
Ook zijn er ouderen met ASS die nooit in aanraking zijn geweest met psychiatrische zorg omdat zij hun beperkingen hebben weten te compenseren door hun intelligentie. Vaak is er dan ook veel steun en zorg geweest vanuit de omgeving en lag de lijdendsruk vooral bij de gezinsleden.
Ik heb het niet helemaal gelezen, maar het gaat hier vooral over een onderzoek naar profiel, diagnostiek en veranderingen bij het ouder worden geloof ik.

Volgens mij is vooral dit herkenbaar voor oudere kinderen-van die pas wanneer de compensatievaardigheden wegvallen zicht krijgen op wat er nu echt met de vader of moeder aan de hand is:
Verder zien we regelmatig dat ouderen met ASS problemen ervaren door ziekte of overlijden van hun partner. Vaak heeft de partner door de jaren heen gecompenseerd voor de beperkingen van de persoon met de autismespectrumstoornis. Als dit door ziekte echter niet meer kan, wordt de autistische persoon ineens teruggeworpen op de eigen, beperkte vaardigheden. Zo kunnen zich onderliggende beperkingen op diverse levensgebieden manifesteren. Voor de omgeving lijkt het dan soms alsof dit ‘opeens’ komt, waardoor de problemen soms abusievelijk worden toegeschreven aan een rouwproces of zelfs aan een dementieel syndroom. Dit maakt het van belang om bij dergelijke klachten altijd te onderzoeken hoe lang deze al aanwezig zijn.

Daarnaast kan cognitieve veroudering als gevolg hebben dat een oudere met een autismespectrumstoornis minder gebruik kan maken van compensatievaardigheden. Een oudere met autisme die bijvoorbeeld op sociaal gebied compenseerde door te onthouden welke ‘beginzin’ in welke situatie handig is, zal bij een afname van de geheugenfuncties steeds meer onthand raken op sociaal gebied. Ook dit kan aanleiding zijn voor zorg en mogelijk een diagnostische vraag.

Het feit dat ouderen met ASS meestal aangemeld worden met andersoortige, vaak comorbide problematiek, onderstreept het belang van kennis over ASS bij hulpverleners in de ouderenzorg. Men moet het beeld leren kennen en ‘aanvoelen’ om te leren signaleren wanneer er bij ouderen mogelijk sprake is van onderliggende ASS.
Dochter van autistische moeder en narcistische + alcoholistische vader

Janneke123
Posts: 284
Joined: Sun Nov 06, 2016 3:20 pm

Re: Over ASS bij ouderen

Post by Janneke123 » Sat Mar 04, 2017 7:22 pm

anna wrote:
Sat Mar 04, 2017 1:13 am
Ik vind het wel fijn dat Annelies Spek, tussen de regels door, ook informatie verschaft over wat het voor de gezinsleden betekent:
Ook zijn er ouderen met ASS die nooit in aanraking zijn geweest met psychiatrische zorg omdat zij hun beperkingen hebben weten te compenseren door hun intelligentie. Vaak is er dan ook veel steun en zorg geweest vanuit de omgeving en lag de lijdendsruk vooral bij de gezinsleden.
Ik heb het niet helemaal gelezen, maar het gaat hier vooral over een onderzoek naar profiel, diagnostiek en veranderingen bij het ouder worden geloof ik.

Volgens mij is vooral dit herkenbaar voor oudere kinderen-van die pas wanneer de compensatievaardigheden wegvallen zicht krijgen op wat er nu echt met de vader of moeder aan de hand is:
Verder zien we regelmatig dat ouderen met ASS problemen ervaren door ziekte of overlijden van hun partner. Vaak heeft de partner door de jaren heen gecompenseerd voor de beperkingen van de persoon met de autismespectrumstoornis. Als dit door ziekte echter niet meer kan, wordt de autistische persoon ineens teruggeworpen op de eigen, beperkte vaardigheden. Zo kunnen zich onderliggende beperkingen op diverse levensgebieden manifesteren. Voor de omgeving lijkt het dan soms alsof dit ‘opeens’ komt, waardoor de problemen soms abusievelijk worden toegeschreven aan een rouwproces of zelfs aan een dementieel syndroom. Dit maakt het van belang om bij dergelijke klachten altijd te onderzoeken hoe lang deze al aanwezig zijn.

Daarnaast kan cognitieve veroudering als gevolg hebben dat een oudere met een autismespectrumstoornis minder gebruik kan maken van compensatievaardigheden. Een oudere met autisme die bijvoorbeeld op sociaal gebied compenseerde door te onthouden welke ‘beginzin’ in welke situatie handig is, zal bij een afname van de geheugenfuncties steeds meer onthand raken op sociaal gebied. Ook dit kan aanleiding zijn voor zorg en mogelijk een diagnostische vraag.

Het feit dat ouderen met ASS meestal aangemeld worden met andersoortige, vaak comorbide problematiek, onderstreept het belang van kennis over ASS bij hulpverleners in de ouderenzorg. Men moet het beeld leren kennen en ‘aanvoelen’ om te leren signaleren wanneer er bij ouderen mogelijk sprake is van onderliggende ASS.
Serieus: 1 op 1, letter voor letter mijn moeder.
Groetjes,
Janneke

Moeder had een ASS en persoonlijkheidsstoornis. Broer met PDD-NOS en ADHD.

Joke
Posts: 4
Joined: Sat Oct 22, 2016 7:35 pm

Re: Over ASS bij ouderen

Post by Joke » Sun Apr 16, 2017 3:46 pm

Hierbij nog een recent onderzoek/ schrijven over ASS bij ouderen.

http://senecure.ggzbreburg.nl/Nieuws/20 ... deren.aspx

Groet,
Joke

Diana
Site Admin
Posts: 751
Joined: Sat Jan 23, 2016 8:53 am

Re: Over ASS bij ouderen

Post by Diana » Mon Apr 17, 2017 7:20 am

Bedankt voor het delen!

Enkele stukken uit het artikel hieronder.

Meneer A:
Bij psychiatrisch onderzoek valt meteen de ernstige rigiditeit in denken en handelen op. In de ontwikkelingsanamnese, afgenomen bij echtgenote en een zus van patiënt, blijkt hij al minstens vanaf de vroege volwassenheid zijn dagen in strakke schema’s indeelt. Hij stond altijd stipt vijf uur op om een strak ochtendritueel van twee uur af te werken, waarna hij om stipt zeven uur naar zijn werk ging. Patiënt was een zeer nauwkeurige keukenmonteur, die solistisch opereerde. Toen hij vanwege een reorganisatie van het bedrijf meer moest samenwerken, ontwikkelde hij een burn-out en ging aansluitend met prepensioen. Sindsdien hanteert patiënt een even strak dagschema van ochtendritueel, wandelen, lunchen en fietsen. Zijn echtgenote vertelt vanaf het begin van haar huwelijk intimiteit gemist te hebben. In tranen vertelt ze hoe haar man toch ging werken, toen haar moeder op sterven lag; hij kon niet afwijken van zijn plannen noch haar troosten. De diagnose ASS wordt gesteld. In de daaropvolgende twee jaar blijkt geen progressie van de milde geheugenstoornissen.
Meneer B:
De echtgenote zegt zich te generen voor het passieve gedrag van haar man. Ze zegt het niet op te kunnen brengen om hem weer te stimuleren tot activiteiten. Onderliggend is boosheid voelbaar over wat ze emotioneel tekort is gekomen in het huwelijk. Hij nam taal vaak letterlijk, waardoor zij zich eenzaam voelde. Als schrijnend voorbeeld beschrijft de echtgenote dat haar man na een lange zakenreis thuiskwam en zonder haar te groeten naar de keuken liep. ‘Heb je me niet gemist?’ vroeg ze, waarop
hij antwoordde: ‘Gemist? Je mist een trein, toch niet je vrouw’. Uit de heteroanamnese blijkt een levenslang patroon van onvermogen zich te verplaatsen in anderen en vooral extreem veel moeite met het omgaan met onvoorspelbare veranderingen in het leven. De diagnose ASS wordt gesteld.
Mevrouw C:
Veranderingen in haar leven gingen altijd met aanvallen van transpireren en ziek voelen gepaard. Haar echtgenoot dwong haar mee op vakantie te gaan. De dagen voor de reis en na aankomst op de plaats van bestemming was patiënte steevast enkele dagen ziek en lag ze op bed. De terugreis kende een identiek patroon. In vertrouwde situaties wist patiënte hoe ze zich moest gedragen en leek ze juist zeer voorkomend en attent. De dochters vertellen met een combinatie van verdriet en boosheid dat moeder nooit aanvoelde waar zij emotioneel mee bezig waren. Er wordt besloten tot de diagnose ASS.
Het verleden komt in een ander perspectief te staan. Patiënten en hun familie kunnen hun leven opnieuw evalueren, maar nu door de bril van ASS. Men kan rouwen om wat er niet was en niet zal komen. Patiënten begrijpen alsnog waarom ze steeds het idee hadden anders dan anderen te zijn. Partners kunnen rouwen om het gemis van wederkerigheid en intimiteit. Vervolgens kan ruimte ontstaan voor relatietherapie bij echtparen, of voor omgangsadviezen aan kinderen en professionele zorgverleners.
(Nu alleen nog uitbreiden met 'Kinderen kunnen rouwen om het gemis van wederkerigheid en intimiteit'...)

Nog iets anders interessants, waar we het op het forum al eens kort over hadden (alexithymie):
Daarnaast was zij niet in staat om haar emotionele binnenwereld te benoemen. In plaats daarvan beschreef ze de concrete lichamelijke sensaties die ze bemerkte en concludeerde dat ze ziek was. Zieke mensen liggen in bed. Bovendien werd zij – onbewust en onbedoeld – beloond voor het in bed blijven, doordat de wereld voorspelbaar werd en de lichamelijke, spanningsgerelateerde klachten afnamen. Mensen met ASS beleven hun lichamelijke klachten vaak anders door hun concrete waarneming en hun onvermogen om deze in een context te plaatsen. Behalve voor henzelf zijn deze klachten dan ook onbegrepen voor medici.
Nog iets interessants, over dat Theory of Mind beter kan worden als men ouder wordt:
in het functioneren vermoedt de klinisch geriater een depressie en verwijst naar de ouderenpsychiatrie. Bij psychiatrisch onderzoek blijkt inderdaad een atypisch depressief toestandsbeeld. Subjectief is de stemming niet zo gedrukt maar patiënt oogt psychomotorisch geremd en rumineert over wat hij in zijn leven verkeerd heeft gedaan: hij vindt dat hij collega’s en zijn kinderen verwaarloosd heeft. Hij ging nooit lunchen tijdens zijn werk omdat hij kletspraatjes vervelend vond en de grapjes van collega’s niet begreep. Bovendien herinnerde dit hem aan de pestervaringen in zijn middelbareschooltijd. In het weekend ging hij niet kijken naar zijn sportende kinderen omdat hij zich geen raad wist met de andere ouders langs de lijn; hij werd dan zeer angstig en vermeed dit.
... uit recent onderzoek blijkt dat ouderen met ASS met het ouder worden geen snellere cognitieve achteruitgang vertonen dan ouderen zonder ASS.[14] Opvallend is dat Theory of Mind (ToM)-taken gemiddeld zelfs licht verbeteren; ToM verwijst naar het cognitieve vermogen om zich te verplaatsen in de gedachten en intenties van anderen en deze te herkennen.
Dochter van autistische moeder en narcistische + alcoholistische vader

User avatar
Gerben
Posts: 570
Joined: Wed Jun 08, 2016 6:16 am

Re: Over ASS bij ouderen

Post by Gerben » Tue Apr 18, 2017 7:01 am

Joke wrote:
Sun Apr 16, 2017 3:46 pm
Hierbij nog een recent onderzoek/ schrijven over ASS bij ouderen.

http://senecure.ggzbreburg.nl/Nieuws/20 ... deren.aspx

Groet,
Joke
Goed stuk, bedankt.
Zoon die vermoedt dat z'n vader Asperger's is.

Post Reply