Kinderen van autistische ouders

11 juni 2020: Persbericht – Stichting KindvanAuti ontvangt een donatie van Fonds 1818 voor het project ‘Bestrijden van eenzaamheid en kindermishandeling van kinderen met een autistische ouder’

Goed nieuws over ons project ‘Bestrijden van eenzaamheid en kindermishandeling van kinderen met een autistische ouder’. De eerste financier is over de dam met een substantiële bijdrage: Fonds 1818 beoordeelt ons project als zeer relevant. Continue reading »

3 juni 2020: Update lotgenotencontact in Coronatijden

Nu de Corona maatregelen versoepelen, kunnen we enkele van onze activiteiten hervatten. Continue reading »

Inleiding

De website www.kindvanauti.nl is voor niet-autistische volwassen kinderen van ouders met (vermoedelijk) autisme. Andersgezegd, deze website is bedoeld voor iedereen die zelf geen autismespectrumstoornis heeft, maar wel een ouder met een autismespectrumstoornis of een sterk vermoeden daarvan.

In de afgelopen jaren begint, dankzij boeken als Autisme in het nest langzaam duidelijk te worden wat de effecten zijn op een zich ontwikkelend kind wanneer een van de ouders autisme heeft. Ook websites als KAsper en ASpar maken duidelijk hoeveel invloed het autisme van de ouder had op kinderen-van, zelfs tot op volwassen leeftijd.

Motivatie

Als je online zoekt op “kinderen van autisten”, “kind van auti” of “ouders met autisme” kom je al gauw op websites voor ouders met een autistisch kind. Een steeds terugkerend thema of gevoel was lange tijd dat er weinig tot niets te vinden is aan informatie of lotgenotencontact voor (inmiddels volwassen) kinderen van mensen met autisme, het is allemaal zeer gefragmenteerd. Dit blijkt niet alleen uit het boek “Autisme in het nest”, waar kinderen van mensen met autisme een ‘vergeten groep’ worden genoemd, maar ook uit de talloze oproepjes online van mensen die vragen “Kan ik ergens terecht?” of “Kan ik met lotgenoten in contact komen”?

Met deze website willen we een centrale plek bieden aan kinderen van ouders met (vermoedelijk) autisme. Op deze website verzamelen we het schaarse materiaal dat er is over deze doelgroep. Inmiddels komt daar, dankzij de inzet van vele betrokkenen, steeds meer informatie bij. Ook plaatsen we hier data van de verschillende bijeenkomsten die wij als vrijwilligers organiseren. Tot slot is er ook een besloten forum waar je, als je daar behoefte aan hebt, in contact kunt komen met lotgenoten.