Boek – Ongehoord ongezien

Hester Lever

Leven onder autisme

Bijna dagelijks luistert Hester Lever, in haar praktijk voor relatie- en gezinstherapie, naar verhalen van mensen die geen woorden kunnen vinden waardoor ze zich begrepen voelen.
Levensverhalen van mensen die zijn opgegroeid in een gezin met (een vermoeden van) autisme, van mensen waarbij (het vermoeden van) autisme een rol speelt in hun partnerrelatie en van mensen die zelf (een vermoeden van) autisme hebben. Allemaal verschillende levensverhalen waarin de verbinding, met zichzelf en de ander, zo verbroken klinkt.

Verhalen over relaties waarin pijnlijke emoties, onbegrip, verwarring en verwijten de boventoon voeren. Het kan ook zijn dat de uitputtende strijd om tot verbinding te komen, wordt opgegeven. En daarmee de moed om te proberen de communicatie, de dialoog, nog aan te gaan. Ook kan de taal ontbreken om uitdrukking te geven aan de, soms intense, pijn van het ongehoord ongezien zijn, zowel bij degene met als zonder autisme. Met als gevolg een onvermogen om wederzijds begrip tot stand te brengen. Contacten met familieleden kunnen moeizaam verlopen of worden verbroken. Uit wanhoop, of ervaren noodzaak, omdat iedere keer opnieuw de pijn van het zich niet emotioneel verbonden voelen, aangewakkerd wordt. Wat te doen als de schade en de gebrokenheid zo groot is, dat je jezelf niet meer in staat voelt die ander te zien of daar naar te luisteren?

Hernieuwde verbinding

Ieder mens heeft, enige mate, van emotionele verbinding nodig en verlangt daar ten diepste naar. Maar het vertrouwen in de medemens, ook het zelfvertrouwen, kan enorm beschaamd zijn door het zich ongehoord en ongezien te hebben gevoeld. Immers, ieder mens strekt zich er naar uit om zich aanvaard te weten in de essentie, de puurheid, die hij/zij is.
Door de ontstane onveiligheid kan om te overleven zelfbescherming een noodzaak zijn geworden boven het zich emotioneel verbinden. Het effect van die bescherming is het verlies van verbinding met je diepste zelf, maar ook de verbinding met de ander, wat kan leiden tot chronische stress. Afhankelijk van de mate van de impact tijdens de kinderjaren kan dit leiden tot kenmerken van vroegkinderlijk trauma. De gevolgen hiervan kunnen, onbewust, van ouder op kind worden doorgegeven. Het herstel van deze verbinding blijkt van groot belang te zijn voor de lichamelijke, psychische en geestelijke gezondheid. En hoe je omgaat met jezelf en met ouders, geliefden en alle anderen, met wie je te maken hebt.

Boek ‘Ongehoord ongezien’

Dit boek gaat over de impact van het opgroeien in een gezin met (een vermoeden van) autisme. De mate van ervaren impact van het opgroeien met een ouder met autisme is divers. Dat kan gaan van een overwegend positieve impact tot het ervaren van ernstig trauma. Die emotionele verwonding kan leiden tot een verstoorde identiteitsontwikkeling, het zich niet veilig hebben kunnen hechten en de ontwikkeling van diverse overlevingsstrategieën. Dit vroegkinderlijke trauma kan tot ver in de volwassenheid doorwerken. Kenmerken daarbij zijn: gevoelens van niet te weten wie te zijn, zich onzeker voelen, een laag zelfbeeld hebben, moeite hebben sturing aan het leven te geven, moeite hebben met grenzen aangeven en moeite met zichzelf uit te kunnen spreken. Er wordt voornamelijk geleefd in het hoofd, waar eindeloze gedachten en gesprekken rond gaan. De verbinding met het lichaam, en daarmee kunnen verstaan wat het te vertellen heeft, is verstoord geraakt.

Dit boek is geschreven door (ervarings)deskundige Hester Lever. Haar levensgeschiedenis loopt als een rode draad door het boek. Naast de (geanonimiseerde) ervaringsverhalen van cliënten zijn er ook stukjes uit haar eigen levensverhaal in opgenomen.

Antwoord

Dit boek geeft antwoord op vragen als: Wie ben ik? Wat is de impact, voor mij, van het opgroeien in een gezin met (een vermoeden van) autisme?
Hoe kom ik van overleven tot leven?
Hoe kom ik thuis in mijn lichaam?
Heb ik mogelijk zelf autisme of zijn het autiforme kenmerken die veel overeenkomst kunnen hebben met vroegkinderlijk trauma?
Hoe kan ik, juist, van waardevolle betekenis zijn voor mezelf én de ander, door de ervaring van het opgroeien in een gezin met autisme?’

Titel boek: ‘Ongehoord ongezien’ Ondertitel: ‘Leven onder autisme’
Te koop: via de website www.hesterlever.nl of via de boekhandel.

Reacties

Hartelijk dank voor deze boekentip. Ik heb het direct gekocht en het biedt inderdaad veel ondersteuning. Het hielp mij om te begrijpen waarom ik in mijn huidige baan een burn out heb gekregen. Als je het leest is het allemaal zo logisch en verklaarbaar en daarmee valt er een hele last van mijn schouders. Ik ben blij dat Hester de moeite heeft genomen om dit onderwerp uit te diepen. Dus nogmaals dank dat je dit onder de aandacht hebt gebracht.

Lotgenote

Artikel – Mijn moeder creëerde een huis dat ze snapte

Dit artikel verscheen in de zomereditie 2023 van het NVA autisme magazine. Het volledige artikel kun je hier lezen (PDF).

Ik had jarenlang een moeilijke relatie met mijn moeder. Het was lastig dat als ik vertelde dat ik zwanger was, zij vertelde dat mijn zus op vakantie ging. Toen ik vertelde dat ik eindelijk een woonruimte had gevonden, vroeg ze of ik al een brandverzekering had. Toen ik opbelde om te vertellen dat we een zoon hadden gekregen, zei ze dat ze koffie ging drinken en hing ze acuut op. Of die keer dat mijn zus een miskraam had gehad en mijn moeder haar een prettig weekend wenste. Ach, het waren geen incidenten, het was mijn jeugd.

Thea (53), artikel zomer 2023 van NVA autisme magazine

Boek – IF

Lydia Rood

Het nieuwste boek van Lydia Rood heet IF

Ze beschrijft hierin een dag in het leven van een tienermeisje met een moeder met autisme en een emotioneel onveilige vader. Ze heeft geleerd dat ze op haar kop krijgt als ze niet voldoet aan hun verwachtingen/behoeften. Ook in de buitenwereld is ze alsmaar aan het inschatten hoe er op haar gereageerd zal worden. Waar dit toe leidt als ze zich als tiener de wereld in begeeft wordt door Lydia heel treffend beschreven. Dit boek houdt ons een spiegel voor.

Boek – Silently seduced

When Parents Make Their Children Partners

Ken Adams

Dat er bij ons vaak parentificatie optreedt (jij zorgt voor je ouder in plaats van andersom) is geen nieuw gegeven.

Adams bekijkt dit echter op een andere manier: in zijn visie word je door je ouder in een pseudo-partnerschap getrokken, waarbij het jouw taak is om aan de behoeftes van je ouder te voldoen. Hij noemt dit een vorm van incest (óók als er geen seksueel contact plaatsvindt!). Je krijgt zo een ongezond beeld van relaties, liefde en trouw en ook van wat jouw eigen behoeftes zijn. Hij maakt duidelijk hoe dit doorwerkt in de relaties in je volwassen leven en wat er nodig is om je daarvan te bevrijden.

Boek – Running on Empty No More

Over emotionele bagage en de invloed daarvan op (volwassen) kinderen
Jonice Webb

Oorspronkelijke titel: Running on Empty No More

Nederlandse titel: Patronen van ongekende gevoelens doorbreken

Dit is het vervolg op Running on Empty.

Yonice is klinisch psycholoog en gespecialiseerd in emotionele verwaarlozing op jonge leeftijd.

Ze maakt inzichtelijk welke gevolgen emotionele verwaarlozing heeft bij een opgroeiend kind en hoe het doorwerkt in de rest van je leven, zowel in je relaties als in je rol als ouder.

Ze beschrijft ook hoe je je stap voor stap kunt bevrijden van die gevolgen, uitgesplitst naar wat voor contact er met je ouder(s) mogelijk is. Ze onderscheidt hierin drie typen ouderparen.

Het is vaak een langdurig proces maar de positieve boodschap is dus dat je je ervan kunt bevrijden!

Helder beschreven zonder veel jargon. Een MUST READ voor ons kinderen-van.

Boek – Jij mag alles zijn

Jij mag alles zijn
Griet op de Beek

Het boek beschrijft op een heel herkenbare manier hoe een meisje van 10 zich door het leven slaat met een depressieve moeder en een hardwerkende vader die veel van huis is. Ze voelt zich verantwoordelijk voor de stemming van haar moeder en voor het welzijn van de volwassenen om haar heen. Kortom: het gaat over parentificatie, iets waar velen van ons mee te maken hebben(gehad) .

Een ontroerend boek.