Boek – Ongehoord ongezien

Hester Lever

Leven onder autisme

Bijna dagelijks luistert Hester Lever, in haar praktijk voor relatie- en gezinstherapie, naar verhalen van mensen die geen woorden kunnen vinden waardoor ze zich begrepen voelen.
Levensverhalen van mensen die zijn opgegroeid in een gezin met (een vermoeden van) autisme, van mensen waarbij (het vermoeden van) autisme een rol speelt in hun partnerrelatie en van mensen die zelf (een vermoeden van) autisme hebben. Allemaal verschillende levensverhalen waarin de verbinding, met zichzelf en de ander, zo verbroken klinkt.

Verhalen over relaties waarin pijnlijke emoties, onbegrip, verwarring en verwijten de boventoon voeren. Het kan ook zijn dat de uitputtende strijd om tot verbinding te komen, wordt opgegeven. En daarmee de moed om te proberen de communicatie, de dialoog, nog aan te gaan. Ook kan de taal ontbreken om uitdrukking te geven aan de, soms intense, pijn van het ongehoord ongezien zijn, zowel bij degene met als zonder autisme. Met als gevolg een onvermogen om wederzijds begrip tot stand te brengen. Contacten met familieleden kunnen moeizaam verlopen of worden verbroken. Uit wanhoop, of ervaren noodzaak, omdat iedere keer opnieuw de pijn van het zich niet emotioneel verbonden voelen, aangewakkerd wordt. Wat te doen als de schade en de gebrokenheid zo groot is, dat je jezelf niet meer in staat voelt die ander te zien of daar naar te luisteren?

Hernieuwde verbinding

Ieder mens heeft, enige mate, van emotionele verbinding nodig en verlangt daar ten diepste naar. Maar het vertrouwen in de medemens, ook het zelfvertrouwen, kan enorm beschaamd zijn door het zich ongehoord en ongezien te hebben gevoeld. Immers, ieder mens strekt zich er naar uit om zich aanvaard te weten in de essentie, de puurheid, die hij/zij is.
Door de ontstane onveiligheid kan om te overleven zelfbescherming een noodzaak zijn geworden boven het zich emotioneel verbinden. Het effect van die bescherming is het verlies van verbinding met je diepste zelf, maar ook de verbinding met de ander, wat kan leiden tot chronische stress. Afhankelijk van de mate van de impact tijdens de kinderjaren kan dit leiden tot kenmerken van vroegkinderlijk trauma. De gevolgen hiervan kunnen, onbewust, van ouder op kind worden doorgegeven. Het herstel van deze verbinding blijkt van groot belang te zijn voor de lichamelijke, psychische en geestelijke gezondheid. En hoe je omgaat met jezelf en met ouders, geliefden en alle anderen, met wie je te maken hebt.

Boek ‘Ongehoord ongezien’

Dit boek gaat over de impact van het opgroeien in een gezin met (een vermoeden van) autisme. De mate van ervaren impact van het opgroeien met een ouder met autisme is divers. Dat kan gaan van een overwegend positieve impact tot het ervaren van ernstig trauma. Die emotionele verwonding kan leiden tot een verstoorde identiteitsontwikkeling, het zich niet veilig hebben kunnen hechten en de ontwikkeling van diverse overlevingsstrategieën. Dit vroegkinderlijke trauma kan tot ver in de volwassenheid doorwerken. Kenmerken daarbij zijn: gevoelens van niet te weten wie te zijn, zich onzeker voelen, een laag zelfbeeld hebben, moeite hebben sturing aan het leven te geven, moeite hebben met grenzen aangeven en moeite met zichzelf uit te kunnen spreken. Er wordt voornamelijk geleefd in het hoofd, waar eindeloze gedachten en gesprekken rond gaan. De verbinding met het lichaam, en daarmee kunnen verstaan wat het te vertellen heeft, is verstoord geraakt.

Dit boek is geschreven door (ervarings)deskundige Hester Lever. Haar levensgeschiedenis loopt als een rode draad door het boek. Naast de (geanonimiseerde) ervaringsverhalen van cliënten zijn er ook stukjes uit haar eigen levensverhaal in opgenomen.

Antwoord

Dit boek geeft antwoord op vragen als: Wie ben ik? Wat is de impact, voor mij, van het opgroeien in een gezin met (een vermoeden van) autisme?
Hoe kom ik van overleven tot leven?
Hoe kom ik thuis in mijn lichaam?
Heb ik mogelijk zelf autisme of zijn het autiforme kenmerken die veel overeenkomst kunnen hebben met vroegkinderlijk trauma?
Hoe kan ik, juist, van waardevolle betekenis zijn voor mezelf én de ander, door de ervaring van het opgroeien in een gezin met autisme?’

Titel boek: ‘Ongehoord ongezien’ Ondertitel: ‘Leven onder autisme’
Te koop: via de website www.hesterlever.nl of via de boekhandel.

Artikel – Mijn moeder creëerde een huis dat ze snapte

Dit artikel verscheen in de zomereditie 2023 van het NVA autisme magazine. Het volledige artikel kun je hier lezen (PDF).

Ik had jarenlang een moeilijke relatie met mijn moeder. Het was lastig dat als ik vertelde dat ik zwanger was, zij vertelde dat mijn zus op vakantie ging. Toen ik vertelde dat ik eindelijk een woonruimte had gevonden, vroeg ze of ik al een brandverzekering had. Toen ik opbelde om te vertellen dat we een zoon hadden gekregen, zei ze dat ze koffie ging drinken en hing ze acuut op. Of die keer dat mijn zus een miskraam had gehad en mijn moeder haar een prettig weekend wenste. Ach, het waren geen incidenten, het was mijn jeugd.

Thea (53), artikel zomer 2023 van NVA autisme magazine

Digitale themavraag – Eenzaamheid. Welke rol speelt dat in jouw leven?

Kind van Auti

Lees verder “Digitale themavraag – Eenzaamheid. Welke rol speelt dat in jouw leven?”

Digitale themavraag – Wat voor contact is er mogelijk met je ouder(s) en hoe pakt dat uit voor jou?

Kind van Auti

Lees verder “Digitale themavraag – Wat voor contact is er mogelijk met je ouder(s) en hoe pakt dat uit voor jou?”

Digitale themavraag – Wat betekent KindvanAuti voor jou? En wat kun jij betekenen voor KindvanAuti?

Kind van Auti

Lees verder “Digitale themavraag – Wat betekent KindvanAuti voor jou? En wat kun jij betekenen voor KindvanAuti?”

Digitale themavraag – Schuldgevoel naar je ouders/familie, hoe ga je daar mee om?

Kind van Auti

Lees verder “Digitale themavraag – Schuldgevoel naar je ouders/familie, hoe ga je daar mee om?”

Boek – IF

Lydia Rood

Het nieuwste boek van Lydia Rood heet IF

Ze beschrijft hierin een dag in het leven van een tienermeisje met een moeder met autisme en een emotioneel onveilige vader. Ze heeft geleerd dat ze op haar kop krijgt als ze niet voldoet aan hun verwachtingen/behoeften. Ook in de buitenwereld is ze alsmaar aan het inschatten hoe er op haar gereageerd zal worden. Waar dit toe leidt als ze zich als tiener de wereld in begeeft wordt door Lydia heel treffend beschreven. Dit boek houdt ons een spiegel voor.

Boek – Silently seduced

When Parents Make Their Children Partners

Ken Adams

Dat er bij ons vaak parentificatie optreedt (jij zorgt voor je ouder in plaats van andersom) is geen nieuw gegeven.

Adams bekijkt dit echter op een andere manier: in zijn visie word je door je ouder in een pseudo-partnerschap getrokken, waarbij het jouw taak is om aan de behoeftes van je ouder te voldoen. Hij noemt dit een vorm van incest (óók als er geen seksueel contact plaatsvindt!). Je krijgt zo een ongezond beeld van relaties, liefde en trouw en ook van wat jouw eigen behoeftes zijn. Hij maakt duidelijk hoe dit doorwerkt in de relaties in je volwassen leven en wat er nodig is om je daarvan te bevrijden.

Digitale themavraag – Is je relatie met je familie veranderd door Corona?

Kind van Auti

Lees verder “Digitale themavraag – Is je relatie met je familie veranderd door Corona?”

Digitale themavraag – Welke belangstelling was er thuis voor jou wel en welke was er niet?

Kind van Auti

Lees verder “Digitale themavraag – Welke belangstelling was er thuis voor jou wel en welke was er niet?”