Persbericht – Update over het project ‘Bestrijden van eenzaamheid en kindermishandeling van kinderen met een autistische ouder’

De helft van de financiële middelen voor het project ‘Bestrijden van eenzaamheid en kindermishandeling van kinderen met een autistische ouder’ zijn verkregen.

De eerste financier, Fonds1818, beoordeelde het project als zeer relevant.

Inmiddels steunen de volgende organisaties het project:

Hilversum, 5 augustus 2020

De helft van de financiële middelen voor het project ‘Bestrijden van eenzaamheid en kindermishandeling van kinderen met een autistische ouder’ is verkregen. De eerste financier, Fonds1818, beoordeelde het project als zeer relevant.

Inmiddels steunen de volgende organisaties het project:

Lees “Persbericht – Update over het project ‘Bestrijden van eenzaamheid en kindermishandeling van kinderen met een autistische ouder’” verder

Persbericht – Stichting KindvanAuti ontvangt een donatie van Fonds 1818 voor het project ‘Bestrijden van eenzaamheid en kindermishandeling van kinderen met een autistische ouder’

Goed nieuws over ons project ‘Bestrijden van eenzaamheid en kindermishandeling van kinderen met een autistische ouder’. De eerste financier is over de dam met een substantiële bijdrage: Fonds 1818 beoordeelt ons project als zeer relevant.

Hilversum 6 mei 2020

Stichting KindvanAuti ontvangt een donatie van Fonds 1818 voor het project ‘Bestrijden van eenzaamheid en kindermishandeling van kinderen met een autistische ouder’

Goed nieuws over ons project ‘Bestrijden van eenzaamheid en kindermishandeling van kinderen met een autistische ouder’. De eerste financier is over de dam met een substantiële bijdrage: Fonds 1818 beoordeelt ons project als zeer relevant.

De urgentie is groot, zeker nu we in tijden van corona horen dat meldingen van huiselijk geweld toenemen.

Over het project

Een van de jongeren die in de voorbereidingsperiode geïnterviewd is, laat in een mail weten: ‘Mijn vader kan al niet tegen veranderingen en hij wil dat alles op zijn manier gebeurt. Nu zitten we op elkaars lip en iedereen gebruikt alle ruimte in huis en spullen en hij wordt dus helemaal gek. Normaal gesproken deelt hij een dreun uit als hij gefrustreerd is en rent hij het huis uit, maar nu kan dat niet. Dus hij reageert zich af op ons.’

Een in autisme gespecialiseerde hulpverlener: ‘Er is veel onderzoek en hulpaanbod voor autisten zelf. Maar terwijl we zien dat niet-autistische kinderen met een autistische ouder lijden onder de situatie, is er voor hen geen hulpaanbod ontwikkeld. De verborgen eenzaamheid is groot onder deze groep.’

In Nederland zijn naar schatting 70 duizend minderjarige en jongvolwassen kinderen met een ouder met autisme. Hoeveel het er precies zijn weten we niet. Er is nog amper onderzoek gedaan naar deze groep.

Stichting KindvanAuti roept bij het project de hulp van kinderen met een autistische ouder in. Samen met Jorien Meerdink beschrijven ze de gevolgen en formuleren ze adviezen. Waaraan hebben minderjarige kinderen behoefte? Een inspiratiegids met adviezen? Een website waar ze ervaringen kunnen delen? Lotgenotencontact? Het doel: de doelgroep empoweren.

Over de projectleider

Jorien Meerdink is historica en sociaal onderzoeker die in 2019 veel of oogstte met haar debuut ‘De Omstanders’, een biografie van de wijk waarin ze zelf opgroeide en waar een bovengemiddeld aantal volwassenen autisme had. Ze is oprichter van Stichting WESP (1989) voor vraaggericht werken met en voor jongeren in jeugdzorg en onderwijs, en is auteur van de Survivalgidsgids ‘Over leven in een groep of gezinshuis’.

Over stichting KindvanAuti

Van het organiseren van lotgenotencontact tot het beheren van een website: KindvanAuti zet zich in voor volwassen en minderjarige kinderen van ouders met autisme. Stichting KindvanAuti is opgericht in 2019, maar al voor het een stichting werd, organiseerde KindvanAuti lotgenotencontact.

Over Fonds 1818

Fonds 1818 zet zich in voor een betere maatschappij. De geschiedenis van het fonds gaat 200 jaar terug. In 2001 kreeg  het fonds de huidige naam: Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen. Het fonds komt voort uit de Nutsspaarbank en de VSB Groep n.v..

Fonds 1818 heeft een aanbeveling gedaan naar andere fondsen in de regio waar Den Haag, waar de eerste pilot van het project ‘Bestrijden van eenzaamheid en kindermishandeling van kinderen met een autistische ouder’ wordt uitgevoerd, om het project mede te steunen.


Meer informatie

Zie https://www.kindvanauti.nl/organisatie/ voor actuele contactgegevens.

Eerder dit jaar verscheen het boek ‘Zag je me maar’ met zeven ervaringsverhalen van volwassen kinderen van ouders met autisme van Paulien Bakker en Peter van der Schelde (uitgeverij Ampelos, 2020). Ook dit boek is door stichting KindvanAuti ondersteund. Paulien Bakker publiceerde erover in NRC Next op 30 maart 2020. Meer informatie: https://www.kindvanauti.nl/zag-je-me-maar-nrc-2020/

Lotgenotencontact in Coronatijden

Uiteraard houdt KindvanAuti zich aan de coronamaatregelen. Maar hoe bied je lotgenotencontact als er een verbod is op samenkomsten? Hoe komen we mensen met een ouder met autisme zo veel mogelijk tegemoet?

Uiteraard houdt KindvanAuti zich aan de coronamaatregelen. Maar hoe bied je lotgenotencontact als er een verbod is op samenkomsten? Hoe komen we mensen met een ouder met autisme zo veel mogelijk tegemoet?

Lees “Lotgenotencontact in Coronatijden” verder

Beleidsplan 2020

Het stichtingsbestuur heeft het beleidsplan voor 2020 goedgekeurd. In dit beleidsplan geeft het bestuur van stichting KindvanAuti aan hoe het de doelstellingen van de stichting nastreeft. je kunt het beleidsplan hier downloaden.

Artikel – Interview met Petra Doze: ‘Het gemis moet ik elders halen’ (Door Paulien Bakker)

Petra (46) heeft twee dochters, van wie de oudste (14) autistisch is. Haar moeder heeft ook autisme. Petra werkt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met haar zus die ook met autisme is gediagnosticeerd en een pasafgestudeerde filmmaker maakte ze een documentaire over haar moeder.

Lees “Artikel – Interview met Petra Doze: ‘Het gemis moet ik elders halen’ (Door Paulien Bakker)” verder

Gezocht: vrouwen met autisme (70 jaar en ouder) voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Aan de Universiteit van Amsterdam doen wij sinds enkele jaren onderzoek naar veroudering bij mensen met een autismespectrum diagnose (ASD).

Aan de Universiteit van Amsterdam doen wij sinds enkele jaren onderzoek naar veroudering bij mensen met een autismespectrum diagnose (ASD).

Lees “Gezocht: vrouwen met autisme (70 jaar en ouder) voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek” verder