Opsplitsing teksten

Het leesvoer is opgesplitst in twee pagina’s: Eentje met de lezingsteksten en verslagen van Kind van Auti. En een pagina met boeken, artikelen uit magazines en academisch onderzoek. Het verslag van de themabijeenkomst vind je nu bij ‘lezingsteksten en verslagen’

Verdiepingsbijeenkomst

Een nieuwe activiteit voor de mensen die al langer deelnemen aan het netwerk Kind van Auti gaat van start! We zijn blij de eerste Verdiepingsbijeenkomst aan te kunnen kondigen met Hester Lever als spreker. Zie ‘Lotgenoten’ onder het kopje ‘De Verdiepingsbijeenkomst’.