Lotgenotencontact

We organiseren en faciliteren contact tussen nieta-autistische volwassen kinderen van ouder(s) met autisme of een vermoeden van autisme. Opgroeien in een gezin met een (vermoedelijk) autistische ouder is vaak heel verwarrend voor een kind:

  • Wat thuis normaal is, is dat in de buitenwereld vaak niet.
  • Wat je geacht wordt te voelen klopt vaak niet met wat je in werkelijkheid voelt.
  • Wat er in jou omgaat lijkt wel niet van belang.
  • Je moet alsmaar rekening houden met de mensen om jou heen.
  • Maar wie houdt er rekening met jou?

Er vallen geregeld vrijwilligers uit door een burn-out. Dat betekent dat alle werk op maar een paar schouders neerkomt en dat is niet te doen. Daarom zijn we minder gaan organiseren, en meer gaan faciliteren. Dat betekent dat iedereen een voorstel kan doen om iets voor lotgenoten te organiseren. KindvanAuti kan dan besluiten om je initiatief te faciliteren door het via de nieuwsbrief en de website bekend te maken, door mensen die zich ervoor opgeven via lotgenoten@kindvanauti.nl door te spelen naar de organisator en door eventueel de organisator te adviseren op praktisch gebied.

In de Agenda zie je welke bijeenkomsten gepland zijn. Daarnaast bieden we ook telefoongesprekken aan.

Wat we in het verleden zoal organiseerden:

Lotgenotenbijeenkomst

Dit blijkt voor nieuwkomers een geschikte manier om in contact te komen met lotgenoten, waarbij een informele ruimte (huiskamer, buurthuis) drempelverlagend werkt om het voor het eerst over moeilijke zaken te hebben. Bij een groepsgrootte van meer dan 8 personen werd het moeilijk om iedereen goed uit de verf te laten komen.

Lotgenotenbijeenkomst met een vaste groep

Na een aantal lotgenotenbijeenkomsten kan de behoefte ontstaan om met tussenpozen met een vaste groep bijeen te komen. Je kunt dan als groep gewoon de draad weer opnemen en hoeft niet steeds opnieuw kennis te maken met alle deelnemers.

Wandeling

Dit biedt de mogelijkheid tot wat informeler contact. Ook geschikt voor minderjarige lotgenoten (wel met een volwassen begeleider!). Halverwege een pauze in een horecagelegenheid bleek een prettige gelegenheid voor een spontaan kringgesprek (en wc-bezoek).

Het zou een optie kunnen zijn om ook geïnteresseerden (naasten, professionals) te laten deelnemen, al dienen deelnemers dit wel van tevoren te weten.

Themabijeenkomst

Je buigt je met elkaar over een van tevoren bekendgemaakt thema. Eerst in kleine groepjes, daarna plenair. Het biedt de mogelijkheid om een thema meer uit te diepen. Vaak hebben lotgenoten daar na een paar bijeenkomsten echt behoefte aan. Als eerste contact met lotgenoten kan het best heftig uitpakken.

Verdiepingsbijeenkomst

Een deskundige houdt een verhaal, gevolgd door een groepsgesprek hierover. Ook dit biedt de mogelijkheid om dieper op dingen in te gaan, en kan voor nieuwkomers (te) heftig uitpakken.