Lotgenoten

Niet-gemengde groepen

Merk op: Het lotgenotencontact wat wij verzorgen bestaat uit niet-gemengde groepen (>18 jaar en zelf niet autistisch). Dit is om in de specifieke behoefte van onze huidige deelnemers te voorzien. Onze gespreksgroepen worden informeel geleid door een mede-lotgenoot. Wij voorzien niet in gemengde groepen of groepen voor uitsluitend autistische deelnemers.

Drie soorten bijeenkomsten

In de afgelopen jaren is de vraag naar lotgenotencontact groter geworden. Er is lotgenotencontact te vinden in Alkmaar, Soest, Eindhoven, Utrecht, Haarlem, Apeldoorn en in Gent in België.

KindvanAuti organiseert drie verschillende soorten lotgenotencontact:

Spelregels

De groep zit vol:

  • Bij lotgenotencontact gaan nieuwkomers (minder dan 3x geweest) voor en mogen “oudkomers” (al 3x geweest) als ze willen op de wachtlijst – voor het geval iemand afzegt. Vooral de bijeenkomsten in Utrecht zitten snel vol.
  • Bij een themabijeenkomst of verdiepingsbijeenkomst is dat andersom: oudkomers gaan voor en nieuwkomers mogen als ze willen op de wachtlijst.

Afzeggen:
Graag zo vroeg mogelijk doormailen, zodat een ander nog in jouw plaats kan deelnemen.
Op de dag zelf: afbellen bij de gastvrouw/heer.