Documentaire – Typisch Matty

Zussen Petra en Monica Doze maakten een documentaire over hun moeder, getiteld Typisch Matty.

Onze moeder had altijd al een ‘gebruiksaanwijzing’. Die werd wat langer en ingewikkelder na het overlijden van onze vader. Ze kon zich niet meer goed redden in haar eigen huis. Na een lange, moeizame zoektocht hebben we nu een fijne, passende woonplek voor haar gevonden. We weten inmiddels dat ze autisme heeft; dit heeft ons handvaten gegeven hoe we het beste met haar om kunnen gaan. Met deze documentaire willen we onze ervaringen delen en zo hulpverleners, familie en anderen rondom ouderen met autisme die hulp en zorg nodig hebben, informeren. Onze missie is dat ouderen met autisme in de zorg gezien worden en de juiste zorg krijgen.

http://www.typischmatty.nl

Boek – Autisme en Asperger-syndroom

Autisme en Asperger-syndroom
de stand van zaken
door S. Baron-Cohen

Simon Baron-Cohen is bekend van de Theory of Mind en zijn visie op autisme als een extreem mannelijk brein. Hij noemt autisme en Asperger-syndroom geen stoornissen maar condities, en legt de nadruk op de sterke kanten van mensen met autisme, zoals detailwaarneming, concentratie en systematiseren.

Achterin dit boek staat een lijst van vragen die bedoeld zijn om in te schatten hoe iemand op het autisme spectrum scoort. De lezer kan deze gebruiken om erachter te komen hoe hij/zij scoort. We zetten dit boek op de website, omdat lotgenoten uit deze vragenlijst duidelijkheid kregen over autistische eigenschappen bij zichzelf of hun ouder.

Artikel – Interview met Petra Doze: ‘Het gemis moet ik elders halen’ (Door Paulien Bakker)

Petra (46) heeft twee dochters, van wie de oudste (14) autistisch is. Haar moeder heeft ook autisme. Petra werkt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met haar zus die ook met autisme is gediagnosticeerd en een pasafgestudeerde filmmaker maakte ze een documentaire over haar moeder.

Lees verder “Artikel – Interview met Petra Doze: ‘Het gemis moet ik elders halen’ (Door Paulien Bakker)”

Boek – Zag je me maar – Opgroeien met een autistische ouder

Zag je me maar
Opgroeien met een autistische ouder
door Paulien Bakker & Peter van der Schelde
Uitgeverij Ampelos, Dordrecht – ISBN 978 94 92524 01 0

‘Het probleem dat ik had en waar mijn autistische ouder niet mee overweg kon, heeft een naam. Het heet gevoel,’ zegt iemand in het boek ‘Zag je me maar’ van Paulien Bakker en Peter van der Schelde.

Lees verder “Boek – Zag je me maar – Opgroeien met een autistische ouder”

Boek – The deepest well

Boekrecensie
Ingrijpende jeugdervaringen en gezondheidsproblemen.
Het helen van langetermijn effecten van adverse childhood experiences (ACE’s)
Nadine Burke Harris

Oorspronkelijke titel: The Deepest Well

Kinderarts dr. Burke Harris gaf in 2015 een TedX lezing die al meer dan 3 miljoen keer bekeken is: https://youtu.be/95ovIJ3dsNk

Over dit verhaal gaat ook haar boek The Deepest Well uit 2018 dat nu dat jaar ook in het Nederlands verscheen. In het boek beschrijft dr. Burke haar persoonlijke verhaal doorspekt met voorbeelden van haar patiënten. Ze vertelt over haar ervaringen als kinderarts in een arme wijk in San Francisco en hoe ze een onderzoekscentrum weet op te richten, hoe ze fondsen wierf en welke onverwachte tegenstand ze onderweg tegenkwam. Haar onderzoekscentrum onderzoekt het verband tussen jeugdtrauma’s van kinderen en het effect daarvan op hun gezondheid op lange termijn.

Lees verder “Boek – The deepest well”

Boek – Running on Empty

Running on Empty
Overcome your childhood emotional neglect
Jonice Webb

Jonice Webb schreef dit zelfhulpboek over emotionele verwaarlozing. Ze beschrijft hoe emotionele verwaarlozing niet herkend wordt omdat het “het wit in de familiefoto” is. Het is al wat ontbrak. Pas als duidelijk wordt wat er ontbroken heeft, kan duiding worden gegeven aan het eigen verhaal.

Running on Empty is the first self-help book about Emotional Neglect: an invisible force from your childhood which you can’t see, but may be affecting you profoundly to this day. It is about what didn’t happen in your childhood, what wasn’t said, and what cannot be remembered.

Jonice geeft meerdere interviews, waaronder deze.

Artikel – Zag je me maar – NRC 2020

In NRC artikel ‘Een kind met autistische ouders blijft vaak ongezien‘ van maandag 30 maart vertellen twee vrouwen hoe het is om op te groeien bij een ouder met autisme.

‘Als ik bij een kind ging spelen, wilde mijn moeder alleen maar weten “heeft ze zich gedragen?” (Josien)

‘Ik heb mijn leven om autisten heen moeten vouwen. Alles draaide om hen: de sfeer, wat er gebeurde, wat er gezegd werd. Wat mijn vader kon hebben aan drukte.’ (Judith)

Lees verder “Artikel – Zag je me maar – NRC 2020”

Overige – Leidraad aanstaand ouderschap en autisme

Tijdens een autisme congres van de NVA zagen we bij een kraam van de GGZ deze leidraad, bedoeld voor aanstaande autistische ouders.

Uit de leidraad blijkt goed welke knelpunten het ouderschap voor iemand met autisme oplevert en dat die ouder de momenten dient te herkennen waarop hij/zij hulp moet inschakelen. Voor ons lotgenoten maakt het duidelijk wat het ouderschap van onze ouders van hen heeft gevraagd.

Lees verder “Overige – Leidraad aanstaand ouderschap en autisme”

Boek – De Omstanders

De Omstanders
Autobiografie van een buurt
Jorien Meerdink

Interview met de auteur: Spijkers met Koppen – Jorien Meerdink over haar boek ‘Omstanders’

“Er is niet een waarheid, maar wel een werkelijkheid”
Dit boek is een MUST READ voor hulpverleners die denken dat mishandeling vooral voorkomt in achterstandswijken. Als kinderen keurig gewassen en gestreken op tijd verschijnen op school, en ze wonen in een prachtig huis en de ouders zijn hoog opgeleid, denken hulpverleners vaak dat er geen verwaarlozing kan zijn. Ik hoop dat alle hulpverleners in Nederland verplicht dit boek moeten lezen, omdat het duidelijk omschrijft hoe emotionele verwaarlozing werkt achter de voordeur. Het geeft een beeld van het autistische gezinssysteem, en zelfs van een ASS wijksysteem.

Lees verder “Boek – De Omstanders”