Tijdschrift – Een autistische opvoeding (2018)

Psyche en Brein, 2018 nr. 1
Froukje Wiendels

Te downloaden als PDF via http://www.kindvanauti.nl/wp-content/uploads/2018/05/PsycheBrein2018nr1.pdf

Een artikel over ‘Kinderen-van’ verscheen in Psyche en Brein, nr. 1 van jaargang 2018.

Tot voor kort dachten experts dat er weinig problemen waren bij één ouder met een autismespectrumstoornis (ASS). De ander ouder kon compenseren. Als we de onderzoeken echter bij elkaar nemen en daarbij de bevindingen van lotgenotencontact optellen, verschijnt er een heel ander beeld. Experts in de hulpverlening zijn unaniem: Vooral niet-autistische kinderen met één ouder met ASS en vaak ook broers of zussen met de aandoening verdienen meer aandacht.