Boek – Zag je me maar – Opgroeien met een autistische ouder

Zag je me maar
Opgroeien met een autistische ouder
door Paulien Bakker & Peter van der Schelde
Uitgeverij Ampelos, Dordrecht – ISBN 978 94 92524 01 0

‘Het probleem dat ik had en waar mijn autistische ouder niet mee overweg kon, heeft een naam. Het heet gevoel,’ zegt iemand in het boek ‘Zag je me maar’ van Paulien Bakker en Peter van der Schelde.

Zeven lotgenoten vertellen hoe het is om op te groeien met een ouder die een vorm van autisme heeft. Ze vertellen …

  • hoe ze op jonge leeftijd al de indruk kregen dat er thuis iets niet klopte.
  • wat het met je doet als je ouder zich niet in jou verplaatst.
  • wat de gevolgen op latere leeftijd zijn.
  • dat ze zichzelf zo vaak afgevraagd hebben wat er toch mis was met henzelf.
  • over hoe hun relatie nu met hun autistische ouder is,
  • over hoe je als beschadigd kind omgaat met wat altijd een halve relatie zal blijven met je ouder.
  • Hoe ze het gevoel hebben bij hun ouder leeggezogen te worden.

In Nederland zijn tussen de 50 duizend en 100 duizend minderjarige kinderen van wie een ouder autisme heeft (of beide ouders het hebben). Inmiddels volwassen kinderen met een autistische ouder, dat zijn er meer. Naar deze groep is nog amper onderzoek gedaan. Wie zijn ze? Wat maken ze mee? Waar lopen ze tegenaan?

‘Zag je me maar’, is een van de eerste pogingen om de emotionele ervaringsverhalen van volwassen kinderen met een autistische ouder inzichtelijk te maken.

In het tweede deel  van ‘Zag je me maar’ legt systeemtherapeut Margo Versteijne uit hoe autisme relaties beïnvloedt. Zij doet dit vanuit jarenlange ervaring met gezinnen waarbinnen een ouder of partner autisme heeft.

Vermoed je dat er autisme speelt bij een van jouw ouders? ‘Zag je me maar’ biedt een aanknopingspunt om meer zicht te krijgen op je eigen geschiedenis.