Overige – Leidraad aanstaand ouderschap en autisme

Tijdens een autisme congres van de NVA zagen we bij een kraam van de GGZ deze leidraad, bedoeld voor aanstaande autistische ouders.

Uit de leidraad blijkt goed welke knelpunten het ouderschap voor iemand met autisme oplevert en dat die ouder de momenten dient te herkennen waarop hij/zij hulp moet inschakelen. Voor ons lotgenoten maakt het duidelijk wat het ouderschap van onze ouders van hen heeft gevraagd.

Je kunt de leidraad downloaden via https://autismenetwerkzhn.nl/wp-content/uploads/2019/03/Leidraad-aanstaand-ouderschap-en-autisme.pdf
(Alternatief via http://www.kindvanauti.nl/wp-content/uploads/2019/11/Leidraad-aanstaand-ouderschap-en-autisme.pdf)

Uit de leidraad:

Mw. drs. Lisa Snip is GZ-psycholoog en leadexpert autisme bij GGZ Noord-Holland-Noord
(l.snip@ggz-nhn.nl)
Mw. drs. Vivian Snouckaert is psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog bij Autisme
Expertisecentrum.

Deze leidraad dient als onderwerpenlijst voor gesprekken ter voorbereiding op zwangerschap, bevalling en de eerste tijd met een baby voor aanstaande ouders met een autismespectrumstoornis (ASS, hierna steeds ‘autisme’ genoemd) en betrokkenen. Uit een peiling (PAS, 2016) onder ouders die zelf autisme hebben en hun hulpverleners, kwam naar voren dat hier behoefte aan is. Deze leidraad kan gebruikt worden bij verschillende fases: van een kinderwens tot aan de eerste tijd met de baby. We schrijven voor de aanstaande ouders met autisme, maar dit document is ook bruikbaar voor hun naasten en hulpverleners, zoals in de GGZ, verloskundigen, kraamverzorgers en gynaecologen. Hopelijk kan de ondersteuning beter worden aangepast op de ouders.