Ander materiaal

Er komt langzaamaan meer aandacht voor kinderen van autistische ouders. Hieronder vind je allerlei soorten materiaal over dit onderwerp. Dit zijn teksten uit o.a. boeken, onderzoeken en tijdschriften.

We hebben twee aparte pagina’s voor boekjes voor jonge kinderen en artikelen over ouders met autisme op leeftijd