Themabijeenkomst – Vertrouwen, het aangaan van relaties

Verslag van de themabijeenkomst op 21 april 2018

Vertrouwen, relaties en hoe op die terreinen te dealen met de gevolgen van onze jeugd.

Eerst wisselden de deelnemers in kleine groepjes hun ervaringen uit over dit thema. Daarna werd plenair geïnventariseerd wat dit had opgeleverd. Dit verslag is daar een weergave van.

Lees verder “Themabijeenkomst – Vertrouwen, het aangaan van relaties”

Themabijeenkomst – Wat was je reddingsboei als kind?

Verslag van de themabijeenkomst van Kind van Auti op 10 feb 2018

Wat was als kind je reddingsboei?
Hoe heb je als kind overleefd?
Wat heeft dat nu tot gevolg?

Eerst bespraken we de vragen in kleine groepjes, daarna deelden we de inzichten plenair.
We waren met 14 lotgenoten.
Hieronder het verslag van de plenaire sessie.

Lees verder “Themabijeenkomst – Wat was je reddingsboei als kind?”

Lezingstekst – Opgroeien met een auti-ouder: het gaat niet altijd goed

Op donderdag 30 maart 2017 was er bij GGZ Altrecht in Utrecht een casuïstiekbespreking. Op deze dag vertelde een ervaringsdeskundige oud-cliënt van Altrecht over haar eigen ervaringen als kind-van en vertelde een ervaringsdeskundige begeleider van de gespreksgroep ‘kinderen van’ over kenmerken van deze groep.

Opgroeien met een auti-ouder: het gaat niet altijd goed.

F. is ooit in behandeling geweest, maar vond toen niet het antwoord op haar problemen. Na veel zoeken is ze op eigen kracht gaan begrijpen wat er met haar aan de hand was en heeft dat naar jullie teruggekoppeld. Het begin van haar narigheid bleek te liggen in het autisme van haar vader en hoe haar moeder zich daarbij opstelde. Jullie hebben haar toen uitgenodigd om er wat over te vertellen en dat heeft geresulteerd in deze casuïstiekbespreking. Ik heb bewondering voor de professionele houding die daar uit spreekt.

Lees verder “Lezingstekst – Opgroeien met een auti-ouder: het gaat niet altijd goed”

Lezingstekst – Opgroeien met een autistische ouder

Op vrijdag 17 juni 2016 was er in Hotel De Rijper Eilanden in De Rijp, Noord Holland, een NVA themadag “Autisme in de familie”. Op deze dag vertelde de ervaringsdeskundige begeleider van de gespreksgroep ‘kinderen van’ over de bijeenkomsten van deze groep.

Opgroeien met een autistische ouder

(Ik kies ervoor om de term “persoon met ASS” te laten voor wat hij is. Het maakt praten over autisme misschien weliswaar correct, maar ook extra ingewikkeld)

Leven met autisme is niet eenvoudig, dat staat niet ter discussie. En dat leven als partner, ouder, broer of zus van een autist een specifieke problematiek met zich meebrengt is inmiddels ook algemeen bekend. Maar dat dat evenzeer geldt voor de kinderen van een autist, is lang aan de aandacht ontsnapt. Het was Jeanette Hensen die met haar onderzoek in 2011 hierop de aandacht vestigde.

Lees verder “Lezingstekst – Opgroeien met een autistische ouder”

Ervaringen met lotgenotencontact voor mensen met een autistische ouder

Uit de gesprekken tussen kinderen-van komen een aantal algemene kenmerken naar voren die in wisselende mate voorkomen in elk gezin met een autistische ouder.

Binnen het gezin:

De autistische ouder is geneigd te overleven met behulp van veel structuur en regels binnen het gezin. Hij/ zij eist dat de gezinsleden zich aanpassen aan zijn/ haar behoeften. Voor de emoties van de gezinsleden is hierbij niet veel plaats. De autistische ouder mist het vermogen om het kind aan te voelen en kan het kind niet koesteren of troosten. Hij/ zij geeft puur praktische zorg, maar het komt ook voor dat alle zorg wordt overgelaten aan de andere ouder (en dat is dan vaak de moeder). Het is voor de niet-autistische ouder haast ondoenlijk om in zijn/ haar eentje het kind te geven wat het nodig heeft. Temeer daar het hebben van een autistische partner op zich al een zware wissel trekt.

Lees verder “Ervaringen met lotgenotencontact voor mensen met een autistische ouder”