Wat was je reddingsboei als kind?

Kind van Auti

Het verslag is te downloaden als PDF via http://www.kindvanauti.nl/wp-content/uploads/2018/02/themabijeenkomst-KVA-op-10-feb-2018-reddingsboei.pdf

Het thema
Wat was je reddingsboei als kind, dwz:

  • Wat hielp jou om je staande te houden in je jeugd, welke coping strategie had je?
  • Wat heeft dat voor gevolgen voor jou als volwassene? Positief/negatief.
  • Hoe ga je om met die gevolgen en wat kom je daar bij tegen?

Doel van de bijeenkomst
Vorig voorjaar kwamen er zo veel nieuwe aanmeldingen, dat we besloten dat de lotgenotenbijeenkomsten zoals we deden (max 8 deelnemers) primair voor nieuwkomers zouden zijn (minder dan 3x geweest). Als er plek over is op een lotgenotenbijeenkomst, blijven mensen die vaker zijn geweest (meer dan 3x) ook zeer welkom.

Degenen die al vaker zijn geweest, wilden we meer verdieping gaan bieden. Dat hebben we in nov ’17 gedaan met een spreekster met daarna een discussie (de verdiepingsbijeenkomst).
Deze middag doen we het zelf (de themabijeenkomst). Zonder spreker.

Wij samen bezitten immers de kennis waarover je in de literatuur zo weinig vindt.
Het is de bedoeling om per keer een thema bij de kop te vatten, in kleinere groepjes daarmee aan de slag te gaan en vervolgens plenair te inventariseren wat er naar voren kwam.