Verslag Themabijeenkomst Kind van Auti (februari 2018)

Bij ‘Leesvoer’ onder het kopje ‘Verslagen bijeenkomsten’ vind je het verslag van de eerste themabijeenkomst van Kind van Auti. Het thema was: Wat was als kind je reddingsboei?