Boek – FamilieASSpecten – Kinderen en autistische ouders vertellen

FamilieASSpecten
Kinderen en autistische ouders vertellen
Jeanette Hensen

FamilieASSpecten is een boek wat geschreven is naar aanleiding van groepsinterviews met kinderen van autisten en hulpverleners. Uit deze groepsinterviews zijn vervolgens uitspraken van individuen of uitspraken van de groep als geheel genomen en deze zijn onder verschillende thema’s gebundeld. Autistische ouders zijn ook geinterviewd en ook hun uitspraken zijn in het boek opgenomen. Ook is daarbij opgenomen wat de groep graag als advies aan de hulpverlening mee wil geven.

Zowel kinderen van autistische vaders als van autistische moeders komen aan het woord, evenals kinderen uit een gezin waarin beide ouders autistisch zijn. Het boek bevat tevens een DVD met filmmateriaal, waaronder twee interviews met kinderen-van en twee interviews met de autistische ouders zelf.

“Hij wil graag dat ik het goed voor elkaar heb en me geen zorgen maak. Ik zou willen dat ik spontaan bij hem terecht kan als ik ergens mee zit of goede raad nodig heb.

“Nu ben ik de moeilijke relatie met mijn moeder en mijn familie in het kader van ASS aan het plaatsen en komen vele vragen, herinneringen, vaagheden en pijnen op zijn plaats en kan ik er beter mee leven. Met een psycholoog heb ik nu een serie gesprekken waarin de ervaringen van deze groepsinterviews mij ook enorm helpen.”

“We hebben met elkaar ontdekt dat wij als ‘kinderen van’ niet makkelijk te bereiken zijn. Het is namelijk niet wat het lijkt: het tot het oneindige doorgaan met werken, het alles op orde willen hebben, het oneindig loyaal en royaal zijn, het jezelf wegcijferen, het nooit nee kunnen zeggen en de angst en wanhoop soms diep wegstoppen om de pijn maar niet te voelen.”

https://familieasspecten.wordpress.com