Overeenkomsten in KOPP-problematiek KVBO en KindvanAuti

Op 28 maart 2018 is er een telefoongesprek gevoerd tussen een werkgroeplid van kvbo (kvbo.nl) en een vrijwilliger van kindvanauti (kindvanauti.nl). Aanleiding was de open vraag: Hoeveel hebben wij met elkaar gemeen? Na twee uur waren we eigenlijk nog niet helemaal uitgepraat…

Het verslag is te downloaden als PDF via http://www.kindvanauti.nl/wp-content/uploads/2018/06/KVBO-en-kindvanauti-20180522.pdf.

Of het mis gaat en het kind schade oploopt, hangt in hoge mate af van of de andere ouder kan compenseren voor het gebrek. Als de andere ouder dat kan, dan is er wel een duidelijk gemis, maar minder sprake van schade bij het kind. Het vervolg van dit document bespreekt vooral wat er speelt als er te weinig beschermende factoren waren in de jeugd. Dit is tenslotte ook waar beide groepen zich op richten: Hulp, erkenning en aandacht voor kinderen bij wie het misging of dreigt mis te gaan.

De overeenkomsten zijn beduidend groter dan de verschillen. Wij ervaren allemaal problemen met een gebrekkige identiteitsvorming. We hebben te weinig ondersteuning gekregen in ontdekken wie wij zijn, in het hanteren van onze emoties en verlangens. Ook hechtingsproblematiek is een centraal thema voor beide groepen.

Je kunt bij die ouder eigenlijk niet terecht met je verhaal. Met als gevolg dat je maar zo min mogelijk vertelt. We vertellen kleinigheidjes, zoals ‘ik ben naar de kapper geweest’. We ervaren dat we met de echte onderwerpen van het leven, de moeilijke dingen en de diepgang, niet bij de ouder terecht kunnen.