Onderzoek – De tentakels van autisme en de vleugels van vertrouwen (mei 2014)

Dit onderzoek wordt geschreven ter afronding van de post HBO opleiding Begeleidingskunde aan de CHE, mei 2014.
Hester Lever, MCH

Te downloaden als PDF via www.hesterlever.nl/wp-content/uploads/2011/11/De-tentakels-van-autisme-en-de-vleugels-van-vertrouwen.pdf
(Alternatief via www.kindvanauti.nl/wp-content/uploads/2015/11/De-tentakels-van-autisme-en-de-vleugels-van-vertrouwen.pdf)

Dit artikel betreft een verhalend onderzoeksverslag wat een heel breed gebied bestrijkt: persoonlijke verhalen over opgroeien in een gezin met autisme en de problematiek die dat met zich meebrengt; beschrijving van autisme; hooggevoeligheid; vrouwen met autisme; de worstelingen van inmiddels volwassen kinderen van autisten en hoe de hulpverlener daarin kan helpen.

Dit onderzoek is gegroeid door te luisteren naar mensen die zich niet gehoord voelen. Niet gehoord, niet gezien en ook niet geloofd voelen. En wat de gevolgen daarvan zijn.

Dit onderzoek is geschreven voor mensen die zijn opgegroeid in een gezin met een ouder met een (vermoeden van een) ASS en voor vrijwilligers en professionals die deze doelgroep hulp willen bieden. Ik verdiep me in de ervaringen van mensen die in zo’n gezin zijn opgegroeid en onderzoek hoe hulpverleners daar, vanuit het contextuele gedachtegoed, adequate hulp kunnen bieden.

Luisteren naar de verhalen die niet gehoord zijn. Ik luister, ben stil en voel me heel stil worden bij zoveel verdriet, zoveel onmacht. Dank jullie wel, jullie allemaal die zijn of haar verhaal heeft willen vertellen en daar de moed en de kracht voor hadden. Maar ook dank aan degenen die aangaven hun verhaal niet te kunnen delen of het wel probeerden maar aangaven dat ze vastliepen. Omdat er teveel herinneringen boven kwamen, te veel confrontatie. Ook de niet uitgesproken verhalen zijn onderdeel van dit schrijven en ik hoop dat dit onderzoek ertoe mag bijdragen dat ook die verhalen gehoord worden.