Overige – Het recht om je medisch dossier te vernietigen

Laatst bijgewerkt 28-5-2019

Je kunt jouw medisch dossier bij een arts of instelling laten wissen. Dit is vastgelegd in Burgerlijk Wetboek 7, artikel 455, lid 1, wat valt onder de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO).

“De hulpverlener vernietigt de door hem bewaarde bescheiden, bedoeld in artikel 454, na een daartoe strekkend verzoek van de patiënt.”

Er zijn omstandigheden waaronder je je dossier niet kunt wissen:

  1. Als er andere wetten zijn die dit tegenhouden. Bijvoorbeeld de wet op Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ), die gaat over de wet omtrent gedwongen opname.
  2. Als bewaren van jouw dossier van een aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan jij. Bijvoorbeeld informatie over erfelijke ziekten die je familie of kinderen kunnen treffen. Of in het belang van de arts zelf: als je een klacht tegen hem/haar hebt ingediend of hij het sterke vermoeden heeft dat je dat gaat doen kan hij weigeren je dossier te wissen.
  3. Vernietiging maakt ‘goed hulpverlenerschap’ onmogelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om “informatie die zó cruciaal is voor de behandeling, dat de arts bij vernietiging van de gegevens geen verantwoorde zorg meer kan leveren.”.

Goed om te weten:

  • Uit ‘Dilemma’s rond het medisch dossier’: “Als de huisarts niet kan beschikken over noodzakelijke gegevens voor het verlenen van verantwoorde zorg, zal hij niet meer de ‘zorg van een goed hulpverlener’ in acht kunnen nemen. Hierin zal de huisarts een gewichtige reden kunnen vinden om de behandelingsovereenkomst met de patiënt op te zeggen.”
  • Het is wellicht verstandig eerst advies in te winnen om te bepalen of jouw medisch dossier onder een van de drie uitzonderingsgevallen valt.
  • De arts of instelling zal een brief van je willen die zij kunnen bewaren als bewijs dat het dossier op jouw verzoek gewist is. Die brief blijft dus wel bewaard.