Tijdschrift – Ervaringen van kinderen van ouders met autisme: “We wisten niet beter”

Ervaringen van kinderen van ouders met autisme
“We wisten niet beter”
Balans magazine, oktober 2010

Te downloaden als PDF via http://www.kindvanauti.nl/wp-content/uploads/2018/01/balansmagazine-over-onderzoek-Hensen-2010.pdf

Een artikel over ‘Kinderen-van’ verscheen in Balans magazine in oktober 2010, naar aanleiding van het onderzoek van Jeanette Hensen.

ASS en wat de gevolgen zijn van het opgevoed worden door ouders met autisme was ook een belangrijk onderwerp in de vraaggesprekken. In hun latere leven ervaren nogal wat kinderen van ouders met ASS problemen in het onderhouden van intieme relaties. “Intimiteit en nabijheid, dat zijn zaken die ze niet hebben geleerd. Ze weten niet hoe het moet of het kost ze zoveel energie dat ze besluiten om liever alleen te blijven.” De talloze vragen die kinderen over zichzelf hebben, roept bij velen de vraag op of ze zelf autisme hebben, of dat alle problemen die ze ervaren door hun opvoeding komt.

“Wie ben ik? Mag ik er zijn? Je mist een vader of moeder als rolmodel waardoor je ook niet goed weet hoe je zelf wilt vaderen of moederen.” Ook eenzaamheid wordt door veel kinderen als thema genoemd.

Ook het onderwerp aanpassen kwam veelvuldig aan bod. Hensen: “Veel kinderen van een ouder met autisme hebben geleerd om zich aan te passen. Dat zou op zich een positief gevolg van een dergelijke opvoeding kunnen zijn, maar je leert jezelf zo ontzettend aanpassen, dat het ten koste kan gaan van je eigen ik.”