Themabijeenkomsten

Je gaat in groepjes uiteen om over een afgeproken thema te praten, waarna de resultaten plenair geïnventariseerd worden. Dit is hopelijk voor deelnemers die al vaker naar een bijeenkomst zijn geweest een geschikte manier om wat meer de diepte in te gaan. Daarnaast zou het ons meer algemene inzichten kunnen opleveren in wat het opgroeien bij een auti-ouder met een kind doet (er is nu eenmaal niet veel literatuur over, de dragers van die kennis zijn wijzelf).

Doelgroep: Zie spelregels
Locatie: Voorlopig centraal in het land.
Groepsgrootte: Maximaal 25 à 30 personen, inclusief 3 à 4 groepsoudsten (1 per groep).
Frequentie: Het streven is 3 à 4x per jaar.
Kosten: €7,50 per keer

Aanmelden bij de lotgenotencontact beheerders via .