Hoe bevrijd jij je van je belemmeringen uit je jeugd?

Kind van Auti

Het thema
Hoe bevrijd jij je van belemmeringen uit je jeugd?

Doel van de bijeenkomst
Op de themabijeenkomst in Utrecht kwamen 20 lotgenoten bij elkaar. De vragen waren:
– Welke belemmeringen heb je ervaren doordat je opgroeide bij ouders met (vermoedelijk autisme)?
– Heb je een manier gevonden je van die belemmering te ontdoen?
– Wat hielp niet om je van de belemmeringen te ontdoen?

Het verslag is te downloaden als PDF via http://www.kindvanauti.nl/wp-content/uploads/2019/02/Verslag-van-de-themabijeenkomst-op-26-januari-2019.pdf

Wij samen bezitten kennis waarover je in de literatuur zo weinig vindt. De themabijeenkomsten dienen twee doelen:
1. We brengen in kaart wat het betekent om op te groeien in een gezin waar een ouder (vermoedelijk) autisme heeft of waar beide ouders het (vermoedelijk) hebben.
2. Lotgenoten delen ervaringen en bieden zo gezamenlijk een luisterend oor.

Dit tweede doel is voor kinderen-van belangrijk. Als je ouders een autismespectrumstoornis hebben, kan een gevolg zijn dat ze minder oog voor je hebben. Je niet horen. Het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme schreef in 2018: ‘Onbekendheid van het probleem in de maatschappij leidt er soms toe dat ‘kinderen-van’ ook later minder ervaringen over hun jeugd kunnen delen: hun ervaringen passen niet in de beleving van anderen.’ (V. Wiendels, Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, jaargang 17, 2018, pag. 58).