Welke invloed heeft je jeugd op jouw functioneren als ouder?

Kind van Auti

Het thema
Goed ouderschap

Doel van de bijeenkomst
Op de themabijeenkomst in Utrecht kwamen 3 lotgenoten bij elkaar. De vragen waren:
– welke invloed heeft je jeugd op jouw functioneren als ouder?
– hoe ga je daar mee om?
– wat hielp en wat juist niet?

Het verslag is te downloaden als PDF via http://www.kindvanauti.nl/wp-content/uploads/2019/05/Goed-ouderschap.-Verslag-van-de-themabijeenkomst-op-23-maart-2019.pdf

Wij samen bezitten kennis waarover je in de literatuur zo weinig vindt. De themabijeenkomsten dienen twee doelen:
1. We brengen in kaart wat het betekent om op te groeien in een gezin waar een ouder (vermoedelijk) autisme heeft of waar beide ouders het (vermoedelijk) hebben.
2. Lotgenoten delen ervaringen en bieden zo gezamenlijk een luisterend oor.

Juist door de geboorte van ons eigen kind gingen we beseffen hoe afwijkend het ouderschap van auti-ouder was geweest. En dat confronteerde ons meteen met het feit dat we wel wisten hoe we het niet wilden, maar niet hoe dan wel. Veel hebben we van onze partner moeten leren.